Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 738/2014 pentru modificarea pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire și evaluare a personalului care desfășoară activitățile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 120.105/DDSP/2014 al Direcției deșeuri și substanțe periculoase,

ținând seama de Adresa nr. 895/2013 a Societății Comerciale "Schiessl Frigotehnic România" - S.R.L., precum și de prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerințelor pentru desemnarea centrelor de instruire și evaluare a personalului care desfășoară activitățile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, și pentru desemnarea Asociației Generale a Frigotehniștilor din România ca organism de certificare a personalului care desfășoară activitățile mai sus menționate și de certificare a operatorilor economici care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I. -

Punctul 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire și evaluare a personalului care desfășoară activitățile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea centrului de instruire și evaluare Datele de identificare
"2. Societatea Comercială
«Schiessl Frigotehnic
România» - S.R.L.
Adresa:
Sediul social: Str. Principală nr. 5 A, satul Vâlcele, comuna Feleacu, județul Cluj
CP 407274
Telefon: + 40(264) 28.44.62; + 40(374) 96.68.11; Fax: + 40(264) 28.44.61
Sedii de lucru:
- Piața Mărăști nr. 3, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
CP 400609
Telefon: + 40(264) 41.00.54
Fax: + 40(264) 40.36.06
- Strada Fântânica nr. 38, sectorul 2, București
CP 021805
Telefon: + 40(21) 25.01.082/(083) Fax: + 40(21) 25.01.084
Website: http://www.schiessl.ro
Cod unic de înregistrare: 10770660 din data de 9.07.1998, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J12/1023/25.06.1998"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Mihail Fâcă,
secretar de stat

București, 13 mai 2014.

Nr. 738.

;
se încarcă...