Consiliul Concurenței

Raportul privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2010-2012, din 06.05.2014

Modificări (...)

În vigoare de la 06 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL 1

1.1. CONSIDERAȚII GENERALE

Potrivit articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia Europeană poate considera compatibile cu piața internă ajutoarele de stat destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități economice, în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun.

Începând cu data de 8 mai 2012, Comisia Europeană a anunțat un amplu proces de revizuire și modernizare a legislației europene în domeniul ajutorului de stat. Această modernizare vizează patru obiective principale interconectate:

• încurajarea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii pe o piață internă competitivă;
• concentrarea controlului ex ante efectuat de Comisie asupra cazurilor cu cel mai mare impact asupra pieței interne, consolidând, în același timp, cooperarea cu Statele Membre în materie de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat;
• simplificarea normelor și accelerarea procesului decizional;
• creșterea importanței controlului ex-post.

Controlul ajutorului de stat trebuie să țintească cu precădere politicile de creștere sustenabilă în timp ce încurajează consolidarea bugetară, limitând distorsionarea concurenței și păstrând deschisă piața comunitară.

Această acțiune de modernizare cuprinde, de asemenea, o amplă revizuire a legislației comunitare în domeniul ajutorului de stat, în principal datorită începerii unui nou exercițiu financiar multianual la nivelul Uniunii Europene. Noul exercițiu financiar a început în ianuarie 2014 și se aplică pentru o perioadă de 7 ani.

Datorită faptului că vorbim de o revizuire de mari proporții a legislației privind ajutorul de stat, Comisia a decis ca multe din vechile Regulamente să se aplice și în prima jumătate a acestui an, urmând ca noua formă a lor să fie aplicabilă începând cu luna iulie 2014.

În rezoluția Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 referitoare la modernizarea ajutoarelor de stat se atrage atenția asupra faptului că stimularea creșterii economice (unul dintre obiectivele globale ale acestei reforme) ar trebui să nu conducă din nou la o creștere a datoriei publice. De asemenea, rezoluția subliniază că trebuie asigurată de către Comisie o cooperare mai bună cu statele membre în ceea ce privește calitatea și prezentarea în timp util a informațiilor, precum și pregătirea notificărilor și, de asemenea, că sisteme naționale eficiente trebuie să asigure conformitatea cu legislația UE a măsurilor de ajutor de stat exceptate de la obligația notificării ex-ante.

La nivel european, criza financiară a produs turbulențe pe piețele financiare în 2008 și a condus la o intervenție masivă din partea guvernelor europene pentru a reduce efectele negative ale șocului asupra sectorului financiar. Efectele crizei pe piața financiară s-au diminuat foarte mult în cursul anului 2012, dar statele membre au continuat să ofere sprijin pentru instituțiile financiare printr-o serie de măsuri de ajutor de stat. În afară de aceasta, în ultimii ani, guvernele UE au făcut uz de normele Cadrului temporar pentru a oferi asistență pentru economia reală, încercarea de a atenua efectele negative ale crizei economice.

Pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra cadrului general al ajutoarelor de stat în Europa, în contextul crizei economico-financiare, precizăm că în perioada octombrie 2008- octombrie 2013, Comisia a dat peste 400 de decizii de autorizare a măsurilor de ajutor de stat pentru sectorul financiar. În perioada 2008-2012, volumul total al ajutoarelor utilizate pentru sprijinul de capital (măsuri de recapitalizare și de salvare a activelor) a fost de 591.9 miliarde euro (aproximativ 4,6% din PIB-ul UE 2012). Garanțiile și alte forme de suporturi de lichiditate au atins apogeul în 2009, cu un volum total de 906 miliarde euro (7,7% din PIB-ul UE 2012). Intensitatea crizei economice a scăzut treptat în multe țări UE, iar volumul lichidităților acordate a scăzut în 2012 la 534.5 miliarde euro (4,14% din PIB-ul UE 2012).

Prezentul raport cuprinde analiza volumului, structurii și tendințelor înregistrate în acordarea ajutoarelor de stat în România în perioada 2010-2012 și este al XIV-lea Raport elaborat de România.

1.2. CONSIDERAȚII CU CARACTER METODOLOGIC

Elaborat pe baza raportărilor anuale primite, potrivit legii, de la instituțiile furnizoare de ajutor de stat responsabile, Raportul 2010-2012 cuprinde indicatori de volum exprimați, ca regulă, în prețuri curente (lei, respectiv euro). De asemenea, au fost calculați indicatorii respectivi și în prețuri constante 2009, în vederea facilitării conturării/desprinderii tendințelor de dinamică. În Raport sunt prezentate atât datele anuale aferente ajutorului de stat acordat în perioada analizată 2010-2012, precum și acelea corespunzătoare anului 2009, considerat an de bază. La elaborarea prezentului Raport, au fost operate corecții și s-au actualizat datele raportate în perioada anterioară (2009-2011).

În Anexa I sunt prezentate informații despre sfera ajutoarelor de stat analizate în raport, categoriile și obiectivele ajutorului de stat, precum și sursele obținerii datelor și metodele de evaluare a elementului de ajutor de stat.

Actele normative care au generat efecte în perioada 2010-2012 sunt menționate în Anexa II "Lista actelor normative care conțin scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...