Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 755/705/2014 pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 755/705

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Finanțelor Publice

Văzând Referatul Direcției generale politici agricole și strategii nr. 111.037 din 15 mai 2014,

având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se stabilește Procedura de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii
și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

ANEXĂ

PROCEDURA
de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic

;
se încarcă...