Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 185/692/2014 privind modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 185/692

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 19 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) La închiderea POS CCE/operațiunilor finanțate în cadrul domeniului major de intervenție 1.2 «Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii» sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli:

1. plăți efectuate pentru investiții în întreprinderi de către intermediarii financiari selectați în cadrul operațiunilor aprobate;

2. plăți în contul garanțiilor sau sume angajate ca garanții în favoarea întreprinderilor de către intermediarii financiari selectați în cadrul operațiunilor aprobate;

3. plăți efectuate pentru împrumuturi către întreprinderi acordate de intermediarii financiari selectați în cadrul operațiunilor aprobate;

4. costuri de management ale intermediarilor selectați în cadrul operațiunilor aprobate, în limitele plafoanelor stabilite la art. 43 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare;

5. costuri și comisioane de management ale Fondului European de Investiții (FEI) pentru administrarea Fondului de participare JEREMIE în România, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 916/2013 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 19 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
;
se încarcă...