Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenției dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, în ceea ce privește tratamentul fiscal al veniturilor din pensii și/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obținute din România de un rezident al Canadei din 09.05.2014

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În aplicarea art. 18 "Pensii" din Convenția dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, denumită în continuare convenție, se fac următoarele precizări:

1. Potrivit prevederilor alin. 1 al art. 18 "Pensii" din convenție, pensiile, inclusiv sumele primite din asigurările sociale, provenind din România și plătite unui rezident al Canadei, pot fi impuse în Canada.

2. Potrivit prevederilor alin. 2 al art. 18 "Pensii" din convenție, pensiile, inclusiv sumele din asigurări sociale, provenind din România și plătite unui rezident al Canadei, pot fi, de asemenea, impuse în statul din care provin și potrivit legislației acelui stat, respectiv în România, dar în cazul sumelor periodice impozitul astfel stabilit nu va depăși 15% din suma brută a plăților periodice plătite unui beneficiar în anul calendaristic vizat, care depășește 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul în moneda română.

3. Astfel, suma brută a plăților periodice, respectiv a veniturilor din pensii și/sau a sumelor din asigurări sociale plătite unui beneficiar rezident al Canadei, în anul calendaristic vizat, care depășește 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul în moneda română este impozabilă în România, cota de impozit fiind de 15%.

4. Pentru stabilirea echivalentului în moneda română a venitului neimpozabil din pensie și/sau din asigurări sociale de 12.000 de dolari canadieni se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii în care se efectuează plata pensiei către nerezident.

5. Pentru a beneficia de prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și Canada, nerezidentul beneficiar al venitului din pensie și/sau al sumelor din asigurări sociale din România are obligația să prezinte certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă din Canada.

5.1. Certificatul de rezidență fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plățile este valabil și în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepția situației în care se schimbă condițiile de rezidență.

5.2. Nerezidentul beneficiar al venitului din pensie și/sau al sumelor din asigurări sociale din România va depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidență fiscală, însoțit de o traducere autorizată în limba română.

5.3. În certificatul de rezidență fiscală, prezentat de nerezidentul care a obținut din România venituri din pensie și/sau sume din asigurări sociale, trebuie să se ateste că acesta a fost rezident în Canada, în anul/perioada obținerii veniturilor din pensie și/sau a sumelor din asigurări sociale.

5.4. Forma și conținutul certificatului de rezidență fiscală pentru rezidentul canadian este cea emisă de autoritatea competentă canadiană. Certificatul de rezidență fiscală trebuie să cuprindă, în principal, elemente de identificare ale nerezidentului, precum și a autorității care a emis certificatul de rezidență fiscală, de exemplu: numele, adresa, codul de identificare fiscală, mențiunea că este rezident fiscal în Canada, precum și data emiterii certificatului.

6. Exemple de calcul:

6.1. Exemplul 1: O persoană fizică rezidentă în Canada primește din România o pensie plătită în baza legislației române și/sau sume din asigurări sociale, în cuantum de 2.559 lei/lună. Pentru aplicarea prevederilor Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și Canada, plafonul anual neimpozabil de 12.000 de dolari canadieni și a impozitului datorat în România de nerezident se va stabili după cum urmează:

Anul 2011 Cursul de schimb leu/dolar canadian* Venitul brut din pensii și/sau suma din asigurări sociale
(lei)
Venitul brut din pensii și/sau suma din asigurări sociale
(dolari canadieni)
Valoarea cumulată a venitului brut din pensii și/sau a sumei din asigurări sociale primite de la începutul anului
(dolari canadieni)
1 2 3 4 = 3:2 5
ianuarie 3,1994 2559 799,8375 799,84
februarie 3,2042 2559 798,6393 1598,48
martie 3,1888 2559 802,4962 2400,98
aprilie 3,0527 2559 838,2743 3239,25
mai 2,9419 2559 869,8460 4109,10
iunie 2,9823 2559 858,0626 4967,16
iulie 3,0101 2559 850,1379 5817,30
august 3,1420 2559 814,4494 6631,75
septembrie 3,0471 2559 839,8149 7471,56
octombrie 3,1426 2559 814,2939 8285,85
noiembrie 3,0821 2559 830,2781 9116,13
decembrie 3,1369 2559 815,7735 9931,91

* S-a utilizat cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii în care se efectuează plata pensiei către nerezident.

Suma brută a plăților periodice, respectiv a veniturilor din pensii, și/sau a sumelor din asigurări sociale plătite din România unui beneficiar rezident în Canada, în anul calendaristic 2011 nu a depășit 12.000 de dolari canadieni și, prin urmare, acest venit nu este impozabil în România.

6.2. Exemplul 2: O persoană fizică rezidentă în Canada primește din România o pensie plătită în baza legislației române și/sau sume din asigurări sociale, în cuantum de 3.740 lei/lună. Pentru aplicarea prevederilor Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și Canada plafonul anual neimpozabil de 12.000 de dolari canadieni și a impozitului datorat în România de nerezident se va stabili după cum urmează:

Anul 2011 Curs de schimb leu/dolar canadian* Venitul brut din pensii și/sau suma din asigurări sociale
(lei)
Venitul brut din pensii și/sau suma din asigurări sociale
(dolari canadieni)
Valoarea cumulată a venitului brut din pensii și/sau a sumei din asigurări sociale primite de la începutul anului
(dolari canadieni)
1 2 3 4=3: 2 5
ianuarie 3,1994 3740 1168,9692 1168,97
februarie 3,2042 3740 1167,2180 2336,19
martie 3,1888 3740 1172,8550 3509,04
aprilie 3,0527 3740 1225,1450 4734,19
mai 2,9419 3740 1271,2873 6005,48
iunie 2,9823 3740 1254,0657 7259,54
iulie 3,0101 3740 1242,4836 8502,02
august 3,1420 3740 1190,3246 9692,35
septembrie 3,0471 3740 1227,3965 10919,75
octombrie 3,1426 3740 1190,0974 12109,84
12109,84 - 12000 = 109,84CAD
109,84 x 3,1426 = 345,18 lei
345,15 x 15% = 52 lei

* S-a utilizat cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii în care se efectuează plata pensiei către nerezident.

Suma brută a plăților periodice, respectiv a pensiilor și/sau a sumelor din asigurări sociale plătite din România unui beneficiar rezident în Canada în anul calendaristic 2011 a depășit 12.000 de dolari canadieni în luna octombrie. Prin urmare, suma brută a pensiei, inclusiv a sumei din asigurări sociale care a depășit 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul în moneda română se impozitează în România cu o cotă de 15%.

noiembrie - 3740 - 3740 x 15% = 561 lei
decembrie - 3740 - 3740 x 15% = 561 lei

Plătitorul de venituri din pensii și/sau al sumelor din asigurări sociale are obligația de a calcula pentru luna noiembrie, respectiv pentru luna decembrie impozitul aferent acestor venituri, potrivit prevederilor convenției. Impozitul astfel calculat se reține și se virează la bugetul de stat potrivit art. 70 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

7. Plătitorul de venituri din pensii și/sau al sumelor din asigurări sociale va solicita anual persoanei fizice rezidente în Canada care obține din România venituri din pensii și/sau sume din asigurări sociale, o declarație pe propria răspundere în care respectiva persoană va menționa dacă obține venituri din pensii și/sau sume din asigurări sociale și de la alt/alți plătitor/plătitori de venituri din pensii din România.

8. Dacă în perioada în care persoanele rezidente canadiene au prezentat certificatele de rezidență s-au făcut rețineri de impozit care au depășit prevederile din convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și Canada, acestea au dreptul să solicite restituirea impozitului reținut în plus, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...