Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Ordinul nr. 61/2014 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare și din alte instalații nucleare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile:

- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare și din alte instalații nucleare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 bis.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 368/2004 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare și din alte instalații nucleare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Constantin Popescu

București, 10 aprilie 2014.

Nr. 61.

;
se încarcă...