Membrii partidelor politice | Lege 14/2003

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Membrii partidelor politice

Art. 6. -

Pot fi membri ai partidelor politice cetățenii care, potrivit Constituției, au drept de vot.

Art. 7. -

Din partidele politice nu pot face parte persoanele cărora le este interzisă prin lege asocierea politică.

Art. 8. -

(1) Un cetățean român nu poate face parte în același timp din două sau mai multe partide politice.

(2) Înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior.

(3) La înscrierea într-un partid politic orice persoană este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic.

(4) Membrii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care înscriu candidați în alegeri pot face parte și dintr-un partid politic, având dreptul de a candida în condițiile legii.

(5) Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă parte sau să nu facă parte dintr-un partid politic.

(6) Dobândirea sau pierderea calității de membru al unui partid politic nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetățenești.

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 14/2003:
Dispoziții generale
Membrii partidelor politice
Organizarea partidelor politice
Înregistrarea partidelor politice
Asocierea partidelor politice
Reorganizarea partidelor politice
Încetarea activității partidelor politice
Evidența partidelor politice și a alianțelor politice
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...