Încetarea activității partidelor politice | Lege 14/2003

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Încetarea activității partidelor politice

Art. 44. -

Un partid politic își încetează activitatea prin:

a) dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Curtea Constituțională, pentru încălcarea art. 40 alin. (2) și (4) din Constituția României, republicată; Modificări (1)

b) dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Tribunalul București;

c) autodizolvare, hotărâtă de organele competente prevăzute în statut;

d) reorganizare, în situațiile prevăzute la art. 39 alin. (3), art. 40 alin. (4) sau art. 42 alin. (2).

Art. 45. -

Curtea Constituțională hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic, potrivit art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) și (4) și art. 146 lit. k) din Constituția României, republicată, cu procedura stabilită în Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată.

Art. 46. - Jurisprudență

(1) Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească în următoarele condiții:

a) când se constată încălcarea prevederilor art. 30 alin. (7) și ale art. 40 alin. (2) și (4) din Constituția României, republicată, de către Curtea Constituțională, precum și ale art. 3 alin. (3) și (4) din prezenta lege;

b) când scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicită ori contrară ordinii publice;

c) când realizarea scopului partidului politic este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

d) când partidul urmărește alt scop decât cel care rezultă din statutul și programul politic ale acestuia;

e) ca urmare a inactivității constatate de Tribunalul București conform art. 47 alin. (1);

f) ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor stabilite la art. 1 și 2, constatată de Tribunalul București conform art. 48; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) ca urmare a aplicării art. 26.

(2) Cererea de dizolvare se adresează Tribunalului București de către Ministerul Public și se soluționează potrivit normelor de procedură stabilite la art. 26 alin. (2) - (5). Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 47. -

(1) Inactivitatea unui partid politic se poate constata în următoarele situații:

a) nu a ținut nicio adunare generală timp de 5 ani;

b) nu a desemnat candidați, singur sau în alianță, în două campanii electorale parlamentare succesive, în cel puțin 18 circumscripții electorale. Modificări (1)

(2) Pentru partidul politic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1), Tribunalul București, la cererea Ministerului Public, va constata încetarea existenței sale, cu respectarea normelor de procedură prevăzute la art. 26 alin. (2) - (4).

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Neîndeplinirea obiectivelor stabilite pentru un partid politic, conform art. 1 și 2, se poate constata când un partid politic nu obține la două alegeri generale succesive un număr minim de voturi.

(2) Numărul minim necesar îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și 2 este de cel puțin 50.000 de voturi la nivel național, pentru candidaturile depuse în oricare dintre următoarele scrutinuri: consilii județene, consilii locale, Camera Deputaților, Senat.

Art. 49. -

Documentele privitoare la autodizolvarea partidului politic se depun, în termen de cel mult 10 zile, la Tribunalul București, în vederea radierii din Registrul partidelor politice.

Art. 50. -

După primirea documentelor privitoare la partidele politice care îndeplinesc oricare dintre situațiile prevăzute la art. 44, Tribunalul București va proceda imediat la radierea acestora din Registrul partidelor politice.

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 14/2003:
Dispoziții generale
Membrii partidelor politice
Organizarea partidelor politice
Înregistrarea partidelor politice
Asocierea partidelor politice
Reorganizarea partidelor politice
Încetarea activității partidelor politice
Evidența partidelor politice și a alianțelor politice
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...