Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 14/2003

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IX Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 53. -

(1) Partidele politice existente la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să funcționeze pe baza actelor legale de înregistrare valabile la data înființării.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, partidele politice existente se vor conforma prevederilor acesteia, urmând procedura judiciară stabilită la art. 18-21, sub sancțiunea radierii din Registrul partidelor politice.

(3) Termenul de 6 luni pentru înscriere este un termen de decădere.

Art. 54. -

(1) Denumirea integrală și denumirea prescurtată ale unui partid politic înregistrat legal, precum și semnele permanente folosite de acesta, începând cu anul 1990, îi aparțin de drept, dacă le-a folosit primul, și nu pot fi însușite sau utilizate de alte partide politice înregistrate ulterior.

(2) În accepțiunea prezentei legi, sintagma semn permanent înlocuiește sintagma însemnul partidului, utilizată în Legea partidelor politice nr. 27/1996.

(3) Dispozițiile alin. (1) se aplică și alianțelor politice.

(4) După expirarea termenului prevăzut la art. 53 alin. (2), partidele și alianțele politice vor utiliza numai denumirea integrală și denumirea prescurtată, precum și semnul permanent înregistrate la Tribunalul București, atât în activitatea curentă, cât și cu ocazia alegerilor.

Art. 55. - Modificări (1)

Organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi, cu excepția art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, 19, 27, art. 46 alin. (1) lit. e) și f), art. 47, 48 și 53.

Art. 56. -

Cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenia română și au domiciliul în România au dreptul de a se asocia în partide politice sau de a se înscrie în partide politice în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Art. 57. -

Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepția cap. VI - Finanțarea partidelor politice.

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 14/2003:
Dispoziții generale
Membrii partidelor politice
Organizarea partidelor politice
Înregistrarea partidelor politice
Asocierea partidelor politice
Reorganizarea partidelor politice
Încetarea activității partidelor politice
Evidența partidelor politice și a alianțelor politice
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...