Asocierea partidelor politice | Lege 14/2003

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Asocierea partidelor politice

Art. 28. -

(1) Partidele politice se pot asocia pe baza unui protocol de asociere, constituind o alianță politică.

(2) În protocolul de asociere a partidelor politice într-o alianță politică trebuie să se menționeze denumirea integrală și denumirea prescurtată ale alianței politice, precum și ale partidelor politice componente, semnul permanent al alianței, obiectivele alianței, modul de organizare și factorii de decizie.

(3) Prevederile art. 5 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(4) Semnul permanent al alianței politice poate fi unul propriu acesteia sau poate fi preluat de la unul dintre partidele politice componente.

Art. 29. -

(1) Pentru înregistrarea alianțelor politice se depun la Tribunalul București următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a alianței politice, semnată de conducerile executive ale partidelor politice componente;

b) protocolul de asociere;

c) denumirea integrală și denumirea prescurtată ale alianței politice;

d) descrierea semnului permanent;

e) semnul permanent sub formă grafică alb-negru și color, în anexă la protocol.

(2) Procedura prevăzută la art. 18 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 30. -

(1) Pentru alianțele politice, prevederile art. 20-22 se aplică în mod corespunzător.

(2) Alianțele politice ale căror cereri de înregistrare au fost admise se înscriu în Registrul alianțelor politice.

Art. 31. -

În cazul în care alianța politică se va prezenta în alegeri cu liste comune, candidații trebuie să facă parte dintr-un partid politic membru al alianței.

Art. 32. -

(1) Partidele politice pot realiza și alte forme de asociere cu formațiuni nepolitice, legal constituite, cu scopul promovării unor obiective comune.

(2) În protocolul de constituire a formelor de asociere prevăzute la alin. (1) se vor menționa denumirea, semnul permanent - dacă este cazul -, organizațiile aliate, obiectivele asocierii, modul de organizare și factorii de decizie și acesta va fi depus la Tribunalul București, pentru a fi înscris în registrul altor forme de asociere a partidelor.

Art. 33. -

Partidele politice membre ale alianțelor politice sau ale altor forme de asociere își păstrează personalitatea juridică și patrimoniul propriu.

Art. 34. -

Orice modificare în componența alianței politice sau în protocolul de asociere se comunică la Tribunalul București pentru înregistrare, potrivit prevederilor art. 28 și 29.

Art. 35. -

Obiectivele alianțelor politice, precum și modul lor de organizare trebuie să se conformeze prevederilor art. 2 și 3, cu excepția participării cu candidați în alegeri, care este opțională.

Art. 36. -

Dacă niciunul dintre partidele politice participante la scrutin nu a obținut majoritatea absolută în Parlament, partidele politice cu reprezentare parlamentară pot constitui coaliții pentru asigurarea guvernării. Coalițiile nu sunt supuse înregistrării, iar protocolul de constituire va cuprinde numai dispoziții privind asigurarea guvernării și a sprijinului parlamentar.

Acesta este un fragment din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 14/2003:
Dispoziții generale
Membrii partidelor politice
Organizarea partidelor politice
Înregistrarea partidelor politice
Asocierea partidelor politice
Reorganizarea partidelor politice
Încetarea activității partidelor politice
Evidența partidelor politice și a alianțelor politice
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...