Art 13 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice | Hotărâre 344/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice -
Art. 13. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează Corpul atașaților pe probleme de muncă și sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, dintre specialiștii săi sau ai instituțiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanți cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, denumiți în continuare atașați pe probleme de muncă și sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuții:

a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;

b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniului specific de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare.

(5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval și când se întoarce în țară, acesta face parte din personalul contractual supus legislației în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 344/2014:
Art 3 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 4 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 5 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 6 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 7 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 8 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 9 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 10 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 11 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 12 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 13 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 14 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 15 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 16 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 17 Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 18 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 19 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 20 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 21 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
;
se încarcă...