Camera de Comerț și Industrie a României - CCIR

Decizia nr. 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06 mai 2014.

În vigoare de la 06 mai 2014 până la 28 ianuarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Decizie 7/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) și art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 29 pct. 12, art. 59 și art. 60 din Statutul Camerei Naționale, aprobat în Adunarea generală a membrilor C.C.I.R. din 27 decembrie 2007,

Colegiul de conducere al Camerei Naționale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. -

Colegiul de conducere al Camerei Naționale a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumit în continuare Regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

Se abrogă dispozițiile art. 17, 18 și 20 din Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, precum și orice alte dispoziții contrare normelor cuprinse în Regulament.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a Regulamentului se abrogă Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, aprobat de Colegiul de conducere al Camerei Naționale la data de 6 martie 2013, și dispozițiile art. 8 din Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei Naționale la data de 6 martie 2013.

Art. 4. -

(1) Până la data elaborării unor noi reguli de procedură arbitrală, în spiritul Regulamentului, desemnarea arbitrilor și a supraarbitrului se va face în conformitate cu regulile prevăzute în cartea a IV-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă.

(2) Prezentele norme sunt de aplicație imediată.

(3) În cazul proceselor aflate deja pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României la data intrării în vigoare a Regulamentului, pentru care tribunalul arbitral a fost constituit conform vechii reglementări și în care încă nu s-a ajuns la primul termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor se va putea face conform dispozițiilor Codului de procedură civilă de către părți într-un termen de 10 zile. Termenul de 10 zile curge de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

(4) În cazul proceselor aflate pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, care au depășit momentul procesual al primului termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor conform Codului de procedură civilă va putea fi făcută numai cu acordul ambelor părți, cel mai târziu până la următorul termen de arbitrare.

Art. 5. -

La data adoptării prezentelor norme și a Regulamentului se abrogă orice dispoziție contrară cuprinsă în Reglementările arbitrale din Sistemul Cameral.

Art. 6. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele interimar al Camerei de Comerț și Industrie a României,
Mihai Daraban

București, 10 aprilie 2014.

Nr. 6.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...