Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 996/2014 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06 mai 2014.

În vigoare de la 17 mai 2014 până la 23 martie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 493/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 740/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 11 iunie 2013.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 17 mai 2014.

Art. 4. -

Departamentul pentru controlul exporturilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2014/18/UE a Comisiei din 29 ianuarie 2014 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 40/20 din 11 februarie 2014.

Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 28 aprilie 2014.

Nr. 996.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...