Guvernul României

Hotărârea nr. 374/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, în sprijinul populației afectate din județul Mehedinți

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06 mai 2014.

În vigoare de la 06 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) și alin. 3 și al art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, a unor cantități de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 75 mii lei, necesare desfășurării acțiunilor de intervenție în sprijinul populației din județul Mehedinți, afectate de inundații.

Art. 2. -

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din gestiune, la prețurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind rezerva de stat", cantitățile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediție și a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciții desemnați de Instituția Prefectului Județului Mehedinți.

Art. 3. -

(1) Transportul produselor până la locurile indicate de Instituția Prefectului Județului Mehedinți se efectuează în regim de urgență cu mijloacele auto din dotare și/sau ale unor societăți angajate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în condițiile legii.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.

Art. 4. -

(1) Instituția Prefectului Județului Mehedinți justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condițiile prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenție, a ajutoarelor umanitare populației sinistrate, ca urmare a unor situații excepționale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituția Prefectului Județului Mehedinți în vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinației produselor acordate ca ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă și atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. -

În anul 2014, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate cu cantitățile prevăzute în anexă se asigură în limita sumei de 75 mii lei din activitatea de "intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate", activitate finanțată integral din veniturile proprii ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
și Probleme Speciale,
Dan-Cornel Baranga
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 6 mai 2014.

Nr. 374.

ANEXĂ

LISTA
produselor acordate ca ajutor umanitar pentru populația afectată de inundații din județul Mehedinți

Nr. crt. Produsul UM Cantitatea
0 1 2 3
1. Conserve de carne de porc kg 300
2. Conserve de pateu de ficat kg 600
3. Conserve de fasole cu costiță kg 600
4. Apă minerală litri 18.468
5. Pături bucăți 200
6. Cearșafuri bucăți 400
7. Fețe de pernă bucăți 200
VALOARE 75.000 lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...