Art 25^1 " | Lege 62/2014

Acesta este un fragment din Legea nr. 62/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 251. -

Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii până în anul 2020, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia, publicat în Monitorul Oficial, sunt:

a) programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;

b) programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START;

c) programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri;

d) programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale;

e) programul pentru transferul afacerilor;

f) programul național multianual de microindustrializare;

g) programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

h) programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului;

i) programul național multianual pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale și subsectoriale;

j) programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural;

k) programul de stimulare a cercetării-dezvoltării și inovării în rândul întreprinderilor mici și mijlocii;

l) alte programe naționale pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate în condițiile legii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 62/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 62/2014:
Art I
Art 2 "
Art 9^1 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25^1 "
Art 26 "
Art 27 "
Art II
Art III
;
se încarcă...