Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 67/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 38/2014 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 38/2014 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 21 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera l) se abrogă.

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Secretarul de stat, șef al Departamentului de Informații și Protecție Internă, coordonează Societatea Comercială «COMICEX» - S.A."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 6 mai 2014.

Nr. 67.

;
se încarcă...