Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2002
Abrogat temporar de la data 01 ianuarie 2007 până la data 24 mai 2007 de Ordonanță de urgență 48/2006
Repus în vigoare la data 25 mai 2007 prin Lege 141/2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Mărfurile provenite din import, care se vând în valută, potrivit legii, în regim duty-free, prin magazinele autorizate, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre și navale, precum și prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentanțelor diplomatice și a personalului acestora, se scutesc de la plata taxelor vamale. Modificări (1)

(2) Același regim se aplică mărfurilor provenite din import, care se vând în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, precum și mărfurilor distribuite în mod gratuit pasagerilor și membrilor echipajului acestor aeronave.

Art. 2. - Modificări (1)

Mărfurilor din producția internă, care se vând în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face prin: Modificări (1)

- magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieșire din țară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre și navale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;

- la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinație internațională;

- magazinele duty-free diplomatice, situate în spații agreate de Ministerul Afacerilor Externe. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Lista cuprinzând mărfurile ce pot face obiectul comercializării în valută se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizației eliberate de Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Direcției Generale a Vămilor.

Art. 5. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Taxa anuală pentru eliberarea autorizației de funcționare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice și de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 dolari S.U.A.

Art. 6. - Modificări (1)

Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societățile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în dolari S.U.A. la cursul de schimb stabilit și comunicat de Banca Națională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.

Art. 7. -

Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat și se plătește în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Termenul de valabilitate a autorizației de funcționare a magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre și navale, duty-free diplomatice și de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 1 an. Modificări (1)

(2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin și, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabilește astfel:

a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizației de funcționare;

b) pentru reautorizare, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcționare precedent.

(3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizației pentru magazinul în cauză, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor.

(4) Autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru mărfurile comercializate în condițiile art. 1 își păstrează valabilitatea timp de 60 de zile.

(5) Autorizațiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene își încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 9. - Modificări (1)

Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice atrage anularea autorizației eliberate.

Art. 10. -

Controlul activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcției Generale a Vămilor, ale Gărzii financiare și de celelalte organe de control abilitate prin lege și poate consta în verificări inopinate ale tranzacțiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate și în verificări ale evidențelor operative, contabile și fiscale.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, aprobată și modificată prin Legea nr. 640/2001.

Art. 12. - Jurisprudență

În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice va emite norme de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 septembrie 2002.

Nr. 104.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...