Salarizarea magistraților | Ordonanță de urgență 177/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Salarizarea magistraților

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Magistrații au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la o indemnizație de încadrare brută lunară, stabilită pe funcții, în raport cu nivelul instanțelor și parchetelor și cu vechimea în magistratură. Jurisprudență

(2) Coeficienții de multiplicare pe baza cărora se stabilește indemnizația de încadrare brută lunară a magistraților sunt prevăzuți la cap. A al anexei nr. 1. Jurisprudență

(3) Magistrații stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienți de multiplicare corespunzători fiecărei etape de stagiu, cu condiția promovării examenelor prevăzute de lege.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Magistrații beneficiază, în raport cu vechimea efectivă în funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justiție sau de personal asimilat magistraților, de o majorare a indemnizației stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizația brută, după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

- de la 5 la 10 ani - 5%;
- de la 10 la 15 ani - 10%;
- de la 15 la 20 de ani - 15%;
- peste 20 de ani - 20%.

(2) Indemnizația majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în funcțiile prevăzute la alin. (1) și constituie indemnizația de încadrare brută lunară.

(3) Indemnizația de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea și actualizarea pensiei de serviciu, reglementată de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale. Jurisprudență

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență

Magistrații care posedă titlul științific de "doctor în drept" sau "doctor docent în drept" beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 6. -

Magistrații care funcționează la instanțe și parchete din mediul rural beneficiază de indemnizații de încadrare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabilește în funcție de gradul de izolare a localității și de condițiile concrete de viață, prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Jurisprudență

Art. 7. -

(1) Magistrații pensionari pentru limită de vârstă, care sunt reîncadrați potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției și vechimii în magistratură, precum și de celelalte drepturi reglementate de lege.

(2) La încetarea activității magistrații prevăzuți la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și magistraților care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Promovarea magistraților în funcții de execuție se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare și de desfășurare a examenului se stabilește prin regulament aprobat de ministrul justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Promovarea pe loc în funcții de execuție, în raport cu nivelul instanței sau al parchetului, se face în funcția imediat superioară, dacă cel în cauză are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului "foarte bine" în ultimii patru ani, precum și vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabilește pentru judecători de ministrul justiției, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de condițiile concrete ale fiecărei instanțe sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum și de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.

Art. 9. -

Procurorii din cadrul Parchetului Național Anticorupție sunt salarizați cu indemnizații de încadrare brute lunare în aceleași condiții ca și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, beneficiind de coeficienții de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 3-11 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu funcțiile pe care le exercită.

Art. 10. -

(1) Magistrații care sunt delegați sau detașați în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la instanțe sau parchete inferioare își păstrează indemnizația de încadrare brută lunară și celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detașarea se face la instanțe sau parchete de nivel superior, magistrații beneficiază de indemnizația de încadrare brută lunară și de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanțe sau, după caz, parchete.

(2) Drepturile care se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare într-o altă funcție se suportă de instituția în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Judecătorii care compun completele specializate pentru judecarea infracțiunilor de corupție, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, primesc un spor de 30% din indemnizația de încadrare brută lunară. Referințe (1), Jurisprudență

(2) Pentru activitatea specializată de combatere a infracțiunilor de corupție sporul de 30% din indemnizația de încadrare brută lunară, prevăzut la alin. (1), se acordă procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, procurorilor și specialiștilor de înaltă calificare din cadrul Parchetului Național Anticorupție, precum și procurorilor care participă la ședințele de judecată ale completelor specializate pentru judecarea infracțiunilor de corupție.

(3) Modul de acordare a sporului de 30% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru personalul prevăzut la alin. (1) și (2) se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiției.

Art. 12. -

Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiției și Institutul Național al Magistraturii asimilat magistraților conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate juridică din Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, specialiștii de înaltă calificare din cadrul Parchetului Național Anticorupție, precum și personalul de specialitate al Institutului Național de Criminologie se salarizează în raport cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1.

Art. 13. -

Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale magistraților se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz.

Art. 14. -

Indemnizațiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 177/2002:
Dispoziții generale
Salarizarea magistraților
Salarizarea și alte drepturi ale magistraților consultanți
Alte drepturi ale magistraților
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...