INDEMNIZAȚIILE magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, parchetelor de pe lângă aceste instanțe, precum și ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr 92/1992, pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare | Ordonanță de urgență 177/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 1 -
INDEMNIZAȚIILE
magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de
Justiție, curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, parchetelor
de pe lângă aceste instanțe, precum și ale personalului de specialitate
juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr. 92/1992, pentru
organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

CAPITOLUL A Coeficienții de multiplicare pentru indemnizațiile magistraților

Valoarea de referință sectorială = 1.833.754 lei

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
1. Procuror general S 17,500
2. Prim-adjunct al procurorului general S 17,200
3. Adjunct al procurorului general, procuror general al Parchetului Național Anticorupție S 17,000
4. Procuror consilier al procurorului general, procuror general adjunct al Parchetului Național Anticorupție S 16,000
5. Procuror șef secție S 15,750
6. Procuror șef secție adjunct S 15,500
7. Procuror inspector-șef S 15,250
8. Procuror inspector S 15,000
9. Procuror șef serviciu S 14,500
10. Procuror șef birou S 14,000
11. Procuror S 13,750
Curți de apel, parchete de pe lângă curțile de apel
12. Președinte, procuror general S 15,500
13. Vicepreședinte, procuror general adjunct S 15,000
14. Judecător inspector, procuror inspector S 14,000
15. Președinte secție, procuror șef secție S 14,000
16. Procuror șef serviciu S 13,500
17. Procuror șef birou S 13,250
18. Judecător, procuror S 13,000
Tribunale, parchete de pe lângă tribunale
19. Președinte, prim-procuror S 14,500
20. Vicepreședinte, prim-procuror adjunct S 14,000
21. Președinte secție, procuror șef secție S 13,500
22. Procuror șef birou S 13,000
23. Judecător, procuror, peste 6 ani vechime în magistratură S 12,500
24. Judecător, procuror 4-6 ani vechime în magistratură S 12,000
Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii
25. Președinte, prim-procuror S 13,500
26. Vicepreședinte, prim-procuror adjunct S 13,000
27. Președinte secție, procuror șef secție S 12,500
28. Judecător, procuror, peste 4 ani vechime în magistratură S 11,500
29. Judecător, procuror, 2-4 ani vechime în magistratură S 11,000
Magistrați stagiari
30. Judecător, procuror 1-2 ani S 7,500
31. Judecător, procuror 6 luni-1 an S 6,000
32. Judecător, procuror 0-6 luni S 4,500
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Vechimea în magistratură și condițiile de numire în funcțiile de magistrat sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Coeficienții de multiplicare de la cap. A nr. crt. 29-28 și 24-23 se acordă la împlinirea vechimii prevăzute de prezenta anexă în cadrul instanțelor sau parchetelor de același nivel. Trecerea în funcții de magistrat de la o instanță sau parchet inferior la o instanță sau parchet de nivel superior și acordarea indemnizației corespunzătoare se fac pe bază de examen, în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. La instanțele și parchetele cu volum foarte mare de activitate, coeficienții de multiplicare pentru funcțiile prevăzute la nr. crt. 12-17, 19-22 și 25-27 se majorează cu 0,200.

Instanțele și parchetele la care se aplică prevederile pct. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției și, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

CAPITOLUL B Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul
Justiției și din Institutul Național al Magistraturii, asimilat
magistraților potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, din
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, din Centrul de
Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal
Auxiliar de Specialitate, a specialiștilor cu înaltă calificare din
Parchetul Național Anticorupție și a personalului de specialitate
din Institutul Național de Criminologie

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarizarea asimilată
1. Secretar general, director general, consilier al ministrului justiției S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 4
2. Director la direcții de specialitate juridică, secretar general adjunct, directorul Institutului Național al Magistraturii, directorul Institutului Național de Criminologie, directorul Centrului de Pregătire și Perfecționare A Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. a nr. crt. 5
3. Director adjunct la direcții de specialitate juridică, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, director adjunct al Institutului Național de Criminologie, director adjunct al Centrului de Pregătire și Perfecționare A Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. a nr. crt. 6
4. Inspector general judecătoresc șef*) S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7
5. Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general penitenciare S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 8
6. Șef serviciu de specialitate juridică S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 9
7. Șef birou de specialitate juridică S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 10
8. Consilieri de specialitate juridică, personal de instruire de specialitate juridică la Institutul Național al Magistraturii și Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, personal de specialitate la Institutul Național de Criminologie S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 11, 18, 23, 24, 28-32, în raport cu vechimea în magistratură prevăzută de Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în specialitate
9. Specialiști cu înaltă calificare din Parchetul Național Anticorupție S Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 18
Modificări (1)

*) Adjunctul inspectorului general judecătoresc șef este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7, micșorat cu 0,100.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 177/2002:
INDEMNIZAȚIILE magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, parchetelor de pe lângă aceste instanțe, precum și ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr 92/1992, pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
INDEMNIZAȚIILE membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
;
se încarcă...