Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 177/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 35. -

Magistrații și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, aflați în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția în care sunt încadrați.

Art. 36. -

(1) Magistrații militari de la instanțele și parchetele militare, precum și din Direcția instanțelor militare din Ministerul Justiției și Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și de drepturile reglementate de legislația aplicabilă personalului militar din Ministerul Apărării Naționale.

(2) Magistrații militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.

Art. 37. -

(1) Statele de personal și statele de funcții se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

(2) Statele de personal și statele de funcții pentru curțile de apel, tribunale și judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanțe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, pentru Parchetul Național Anticorupție, pentru Ministerul Justiției și unitățile subordonate se aprobă de către ministrul justiției. Statele de funcții pentru instanțe și parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de personal și statele de funcții pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Art. 38. -

Drepturile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru magistrați se acordă și personalului de specialitate juridică asimilat magistraților, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 39. - Jurisprudență

(1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdicțional al Curții de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Secția jurisdicțională a Curții de Conturi, procurorii financiari și procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizați cu coeficienții de multiplicare prevăzuți la cap. A al anexei nr. 1 pentru procurorii și, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Președintele Colegiului jurisdicțional al Curții de Conturi se salarizează la nivelul procurorului-șef de secție din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdicționale ale camerelor de conturi județene, respectiv a municipiului București, precum și procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizează cu coeficienții de multiplicare prevăzuți la cap. A al anexei nr. 1 pentru funcțiile similare din cadrul curților de apel și al parchetelor de pe lângă aceste instanțe. Președinții colegiilor jurisdicționale ale camerelor de conturi județene, respectiv a municipiului București, se salarizează la nivelul vicepreședinților curților de apel. Jurisprudență

(3) Magistrații-asistenți din cadrul Secției jurisdicționale a Curții de Conturi se salarizează cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curților de apel.

(4) Personalului prevăzut la alin. (1)-(3) i se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4. Jurisprudență

Art. 40. - Modificări (1), Jurisprudență

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență ministrul justiției și procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pot emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 41. - Jurisprudență

Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sunt brute și impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexărilor acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Magistrații și celelalte categorii de personal de specialitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, nemulțumiți de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestație, în termen de 5 zile de la data comunicării, la organele de conducere ale Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz. Contestațiile se soluționează în cel mult 30 de zile. Jurisprudență

(2) Împotriva hotărârilor organelor de conducere se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București. Hotărârile acestei instanțe sunt irevocabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 43. - Modificări (1), Jurisprudență

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și magistraților Curții Supreme de Justiție.

Art. 44. - Jurisprudență

Referirile la "salariul de bază" al magistraților și al personalului prevăzut la art. 12, cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu "indemnizația de încadrare brută lunară".

Art. 45. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 Curții Supreme de Justiție, Ministerului Justiției, Ministerului Public, Curții de Conturi, precum și bugetelor altor instituții al căror personal beneficiază de drepturile salariale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 46. - Jurisprudență

Magistrații și celălalt personal salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență nu beneficiază de prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 342/2002.

Art. 47. - Jurisprudență

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 48. - Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexa nr. 1 se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 și cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 față de nivelul din luna septembrie 2003.

Art. 49. - Jurisprudență

Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 și 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003, față de nivelul din luna decembrie 2002 și cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003, față de nivelul din luna septembrie 2003.

Art. 50. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Jurisprudență

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 11, precum și celelalte dispoziții referitoare la salarizarea și alte drepturi ale magistraților și personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 177/2002:
Dispoziții generale
Salarizarea magistraților
Salarizarea și alte drepturi ale magistraților consultanți
Alte drepturi ale magistraților
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...