Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 177/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Salarizarea magistraților de la instanțele judecătorești și parchete se face ținându-se seama de caracterul justiției de putere în stat, precum și de incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute pentru magistrați de Constituție și de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată stabilirea salarizării se face avându-se în vedere rolul, răspunderea și complexitatea activității, pregătirea și competența profesională a magistraților.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Indemnizațiile pentru magistrați se stabilesc pe baza valorii de referință sectorială, prevăzută de lege pentru funcțiile de demnitate publică alese și numite din cadrul autorităților legislativă și executivă. Această valoare, actualizată periodic potrivit dispozițiilor legale, se aplică de drept și magistraților în temeiul prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Valoarea de referință sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare a magistraților.

(3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizațiilor lunare ce corespund coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa nr. 1 și valorii de referință sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din mie în mie de lei în favoarea personalului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 177/2002:
Dispoziții generale
Salarizarea magistraților
Salarizarea și alte drepturi ale magistraților consultanți
Alte drepturi ale magistraților
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...