Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (24), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 04 aprilie 2002.

În vigoare de la 04 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Se aprobă Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va elabora și va adopta regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994; cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997; pct. 41, 42 și 43 din anexa nr. II/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998; anexa nr. III/1 și anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Victoria Anghelache

București, 13 martie 2002.

Nr. 25.

ANEXĂ

STATUTUL
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...