Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Hotărârea nr. 10/2014 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și locurile de desfășurare a votării la alegerile parlamentare și locale parțiale din data de 25 mai 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 18 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

văzând că prin hotărârile Guvernului nr. 199/2014, nr. 249/2014 și nr. 256/2014 s-a stabilit data de 25 mai 2014 ca dată a desfășurării alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților în Colegiul uninominal nr. 9 - Circumscripția electorală nr. 18 - județul Galați, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 4 - Circumscripția electorală nr. 25 - județul Ilfov, Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripția electorală nr. 32 - județul Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripția electorală nr. 37 - județul Timiș, respectiv ca dată a desfășurării alegerilor parțiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripția electorală nr. 20 - județul Gorj și colegiile uninominale nr. 7 și 8 din Circumscripția electorală nr. 42 - municipiul București,

observând faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea autorităților administrației publice locale în unele circumscripției electorale s-a stabilit data de 25 mai 2014 ca dată a desfășurării alegerilor locale parțiale pentru președintele consiliului județean Argeș, pentru primarii orașului Borșa din județul Maramureș, orașului Panciu din județul Vrancea, comunei Luizi Călugăra din județul Bacău, comunei Apața din județul Brașov, comunelor Valea Râmnicului și Ziduri din județul Buzău, comunei Obreja din județul Caraș-Severin, comunei Rasova din județul Constanța, comunei Ideciu de Jos din județul Mureș, comunei Breznița Ocol din județul Mehedinți, comunei Mărgineni din județul Neamț, comunelor Măgureni și Păulești din județul Prahova, comunelor Crângu și Troianul din județul Teleorman, comunei Criciova din județul Timiș și comunei Dimitrie Cantemir din județul Vaslui, precum și pentru consiliile locale ale orașului Pogoanele din județul Buzău, comunei Buntești din județul Bihor, comunei Calvini din județul Buzău, comunei Hulubești din județul Dâmbovița, comunei Coșoveni din județul Dolj, comunei Săcălaz din județul Timiș, comunei I.C. Brătianu din județul Tulcea și comunei Andreiașu de Jos din județul Vrancea,

ținând cont de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secțiilor de votare organizate pe teritoriul României, precum și de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării,

având în vedere faptul că, potrivit legii, delimitarea secțiilor de votare trebuie să fie aceeași, indiferent de tipul de scrutin,

văzând faptul că procesul de votare la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat, la alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale și la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European trebuie să se desfășoare, conform legii, în spații sau camere distincte,

observând necesitatea numerotării distincte a secțiilor de votare la alegerile parlamentare și locale parțiale din data de 25 mai 2014,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Delimitarea teritorială a secțiilor de votare la alegerile parlamentare și locale parțiale din data de 25 mai 2014 va fi identică cu cea utilizată la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.

Art. 2. -

Numerotarea secțiilor de votare organizate la alegerile parlamentare și locale parțiale din data de 25 mai 2014 va respecta numerotarea realizată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secțiilor de votare organizate pe teritoriul României, după numărul secției de votare urmând a fi adăugată litera "P" în cazul alegerilor parlamentare parțiale, respectiv litera "L" în cazul alegerilor locale parțiale.

Art. 3. -

(1) În termenul prevăzut de lege, primarii vor stabili, prin dispoziție, pe baza delimitării și numerotării secțiilor de votare prevăzute la art. 1 și 2, sediile secțiilor de votare/locurile de desfășurare a votării la alegerile parlamentare și locale parțiale din data de 25 mai 2014.

(2) Sediile secțiilor de votare/locurile de desfășurare a votării la alegerile parlamentare și locale parțiale din data de 25 mai 2014, stabilite de primari prin dispoziție, se pot afla în aceleași imobile în care se va desfășura votarea pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014, sub condiția ca procesele de votare să se desfășoare în spații sau camere distincte.

Art. 4. -

Aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării la alegerile parlamentare și locale parțiale din data de 25 mai 2014 se va realiza în condițiile prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării.

Art. 5. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru

Contrasemnează:
Vicepreședinte,
Dan Vlaicu
Vicepreședinte,
Marian Muhuleț

București, 30 aprilie 2014.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...