Guvernul României

Hotărârea nr. 338/2014 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2014 până la 05 februarie 2015, fiind înlocuit prin Hotărâre 65/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 142 alin. (2) și art. 149 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Miniștrii, inclusiv persoanele care ocupă funcții asimilate celei de ministru, precum și miniștrii delegați, care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București, beneficiază, pe durata mandatului, în limita plafonului maxim stabilit conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretarii de stat și persoanele care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat, care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, în limita unui plafon maxim de 2.500 lei/lună pentru anul 2014, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Persoanele care ocupă funcții de viceprimministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum și funcții asimilate celei de ministru, care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București, beneficiază, în limita plafonului maxim stabilit conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și propuse în vederea vânzării. Derogări (1)

(2) Persoanele prevăzute la art. 148 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București, beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, în limita unui plafon maxim de 2.500 lei/lună pentru anul 2014, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și propuse în vederea vânzării.

Art. 3. -

Plafoanele maxime ale cheltuielilor de cazare prevăzute la art. 1 și 2 se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc

București, 30 aprilie 2014.

Nr. 338.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...