Guvernul României

Hotărârea nr. 337/2014 privind modificarea art. 2 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie și aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Alineatele (5) și (6) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie și aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 27 martie 2014, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată potrivit alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 23 mai 2014.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până cel târziu la data de 30 mai 2014."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Attila Korodi

București, 30 aprilie 2014.

Nr. 337.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...