Guvernul României

Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VI din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole.

Art. 2. -

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creșterea și exploatarea animalelor/familiilor de albine este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. -  Modificări (1)

(1) Entitățile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 sunt direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 se face de către entitățile publice mandatate, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui județ.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 23 aprilie 2014.

Nr. 330.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creșterea și exploatarea animalelor/familiilor de albine

;
se încarcă...