CAPITOLUL I Asistența medicală ce face obiectul autorizării prealabile, condițiile de autorizare și termenul de răspuns la cererile de autorizare - Art. 1. - Tipul de asistență medicală ce face obiectul autorizării prealabile și criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii autorizării prealabile: - Nr. crt. Tipul de asistență medicală ce face obiectul autorizării prealabile Criterii de îndeplinit pentru obținerea autorizării prealabile 1. PET-CT în regim ambulatoriu Bilet de trimitere însoțit de decizia de aprobare emisă de comisia de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate conform prevederilo -
Art 2 →

Art. 1. - Modificări (1)

Tipul de asistență medicală ce face obiectul autorizării prealabile și criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii autorizării prealabile:

Nr. crt. Tipul de asistență medicală ce face obiectul autorizării prealabile Criterii de îndeplinit pentru obținerea autorizării prealabile
1. PET-CT în regim ambulatoriu Bilet de trimitere însoțit de decizia de aprobare emisă de comisia de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
2. Servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă - spitalizare mai mare de 24 de ore - pentru următoarele tipuri de tratament:
a) implant sau înlocuire de defibrilator cardiac;
b) endoprotezare articulară tumorală;
c) implant segmentar de coloană;
d) bypass coronarian cu/fără investigații cardiace invazive;
e) nașterea
Nu poate fi acordat de nicio unitate sanitară cu paturi într-un termen care este rezonabil din punct de vedere medical, ținând seama de starea de sănătate actuală și de evoluția probabilă a bolii asiguratului și deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătății sale sau primirea de tratament medical. În acest caz se va prezenta un raport medical întocmit de un medic dintr-un spital clinic sau, după caz, județean aflat în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Modelul raportului medical al pacientului care solicită autorizarea prealabilă pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere este prevăzut în anexa nr. 1.
3. Medicamente în tratamentul ambulatoriu pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Prescripția medicală - componenta prescriere a prescripției medicale electronice, în copie, însoțită de documentul de aprobare a comisiilor de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind asistența medicală transfrontalieră din 16.04.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...