Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 469/2014 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 199/2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Serviciului de politici de organizare a sistemului de sănătate, politici salariale și monitorizare posturi nr. N.B. 2.291/2014;

- Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș nr. 5.495/2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 199/2014, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 235 din 2 aprilie 2014, se completează după cum urmează:

- La articolul 60, punctul II "Serviciul financiar-contabil", după litera v) de la subpunctul 1 se adaugă subpunctul 2, cu următorul cuprins:

"

2. Compartimentul analiză financiară are în principal următoarele atribuții:

a) colectează și introduce în aplicațiile informatice factorii de repartiție a cheltuielilor indirecte, precum și veniturile aferente centrelor de cost;

b) elaborează rapoarte financiare privind tipurile de cheltuieli efectuate de fiecare centru de cost, precum și tipurile de venituri efectiv realizate de fiecare centru de cost;

c) înștiințează centrele de cost asupra rezultatelor obținute, precum și a evoluției în timp a veniturilor și cheltuielilor realizate;

d) sprijină conducătorii centrelor de costuri privind îmbunătățirea și realizarea în bune condiții a serviciilor medicale acordate;

e) determină costurile efective ale procedurilor medicale realizate;

f) calculează costurile efective privind spitalizarea bolnavilor pentru instanțele judecătorești;

g) colectează, verifică și transmite rapoarte financiare justificative privind accidentele de muncă solicitate de Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș;

h) elaborează și transmite deconturile privind serviciile medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș privind accidentele de muncă."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat

București, 25 aprilie 2014.

Nr. 469.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...