Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15)

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (6)

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are același efect ca actul autentic între cei care l-au subscris și între cei care le reprezintă drepturile.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Art. 8. - Reviste (2)

(1) În cazul în care una dintre părți nu recunoaște înscrisul sau semnătura, instanța va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate. Reviste (1)

(2) În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum și orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Art. 9. -

(1) Partea care invocă înaintea instanței o semnătură electronică extinsă trebuie să probeze că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 pct. 4. Jurisprudență

(2) Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumată a îndeplini condițiile prevăzute la art. 4 pct. 4. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Partea care invocă înaintea instanței un certificat calificat trebuie să probeze că furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20.

(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a îndeplini condițiile prevăzute la art. 20.

Art. 11. -

(1) Partea care invocă înaintea instanței un mecanism securizat de creare a semnăturii trebuie să probeze că acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

(2) Dispozitivul securizat de generare a semnăturii, omologat în sensul prezentei legi, este prezumat a îndeplini condițiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Conform Deciziei nr. 6/2015 aÎnaltei Curți de Casație și Justiție, în interpretarea și aplicarea acestor prevederi, raportate la dispozițiile art. 4 pct. 1-4 și art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, procesele-verbale de constatare și sancționare acontravențiilor, prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și atarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancționate contravențional pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe aagentului constatator. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Dispoziții generale
Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Furnizarea serviciilor de certificare
Monitorizare și control
Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Obligațiile titularilor de certificate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții finale
Reviste:
Contractul electronic
Tehnici de negociere și formare a contractului electronic
Identificarea electronică și serviciile de încredere: de la eIDAS la alte preocupări în dreptul internațional al comerțului electronic
Titlurile de valoare în formă electronică
Contractul de vânzare-cumpărare. Evoluție - Noutăți
Titlurile de valoare în formă electronică
Condițiile de validitate a înscrisurilor sub semnătură privată*
Transmiterea cererii de chemare în judecată prin poștă electronică (e-mail)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...