Omologarea | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Monitorizare și control -
SECȚIUNEA a 4-a
Omologarea Puneri în aplicare (1)

Art. 38. -

(1) Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice cu prevederile prezentei legi se verifică de către agenții de omologare, persoane juridice de drept public sau de drept privat, agreate de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, în condițiile stabilite prin reglementări emise de aceasta.

(2) În urma îndeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de omologare a dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice. Certificatul poate fi retras în cazul în care agenția de omologare constată că dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute în prezenta lege.

(3) Condițiile și procedura de agreare a agențiilor de omologare se stabilesc prin reglementări de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

(4) Decizia de agreare se emite de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Art. 39. -

(1) Autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu veghează la respectarea, de către agențiile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise, precum și a dispozițiilor cuprinse în decizia de agreare.

(2) Prevederile art. 31-32 se aplică în mod corespunzător controlului exercitat de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu asupra activității agențiilor de omologare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Principii generale
Definiții
Dispoziții comune
Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Autoritatea de reglementare și supraveghere
Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Acreditarea voluntară
Omologarea
;
se încarcă...