Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Furnizarea serviciilor de certificare - Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor -
Art. 24. -

(1) În cazul în care furnizorul de servicii de certificare intenționează să înceteze activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, el va informa, cu cel puțin 30 de zile înainte de încetare, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.

(2) Furnizorului de servicii de certificare îi revine obligația ca, în situația în care se află în imposibilitate de a continua activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice și nu a putut prevedea această situație cu cel puțin 30 de zile înainte ca încetarea activităților să se producă, să informeze autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre imposibilitatea continuării activităților. Informarea trebuie să se refere la existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.

(3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, în tot sau în parte, activitățile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit următoarelor condiții:

a) furnizorul de servicii de certificare va înștiința fiecare titular de certificate neexpirate, cu cel puțin 30 de zile înainte, despre intenția sa de transferare a activităților legate de certificarea semnăturilor electronice către un alt furnizor de servicii de certificare;

b) furnizorul de servicii de certificare va menționa identitatea furnizorului de servicii de certificare căruia intenționează să îi transfere activitățile sale;

c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecărui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum și termenul și condițiile în care refuzul poate fi exercitat; în lipsa unei acceptări exprese a titularului, în termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de către acesta din urmă.

(4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), ale cărui activități nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca certificatele în termen de 30 de zile de la data înștiințării titularilor de certificate și va lua măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, precum și pentru asigurarea prelucrării datelor personale, în condițiile legii.

(5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităților legate de certificarea semnăturilor electronice, în înțelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, falimentul, precum și orice altă cauză de încetare a activității, cu excepția aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 33 alin. (2) și (3).

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 14 Dispoziții comune
Art 15 Dispoziții comune
Art 16 Dispoziții comune
Art 17 Dispoziții comune
Art 18 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 19 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 20 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 21 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 22 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 25 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
;
se încarcă...