Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei și conținutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării și al stării de război

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. M.113 / 111/C / 10.160 / 351 / 175 / 271 / 204 / 292

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Justiției

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Protecție și Pază

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Sănătății

Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Pentru aplicarea prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiției, ministrul sănătății, directorul Serviciului Român de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Protecție și Pază și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul unic de certificat medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării sau al stării de război, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Formularele certificatelor medicale se pun la dispoziția medicilor de familie prin Ministerul Sănătății, la instituirea/declararea stărilor prevăzute la art. 1, potrivit legii.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării, al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. M.47/577/149/2007 pentru aprobarea formei și conținutului certificatului medical, eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tânăr la comisia de recrutare-încorporare sau la selecția în instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 mai 2007.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
Directorul Serviciului Român de Informații,
George-Cristian Maior
Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
Lucian-Silvan Pahonțu
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
Directorul Serviciului de Informații Externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș

ANEXĂ

- MODEL*) -

- FAȚĂ -

Unitatea sanitară
CERTIFICAT MEDICAL Nr. . . . . . . . .
An . . . . Lună . . . Zi . . . .
Subsemnatul, dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , am examinat pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . . ., sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , rezultând următoarele:
ANTECEDENTE HEREDO COLATERALE:
ANTECEDENTE PERSONALE PATOLOGICE:
STAREA PREZENTĂ:
- și verso -
ANTECEDENTE PSIHIATRICE:
Declarație pe propria răspundere a persoanei examinate
cu privire la antecedentele psihiatrice și consumul de droguri.
Medic de familie,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și parafa)

- VERSO -

Înălțime:
Greutate:
Perimetrul toracic:
Rx. pulmonar Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și parafa
VDRL Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și parafa
Test HIV Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și parafa
Test Ac. Anti VHC Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și parafa
Test Ag. HBs Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și parafa
Medic de familie,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și parafa)

*) Formularele vor fi tipărite pe format A5.

;
se încarcă...