Asigurarea logistică, materială și financiară | Lege 218/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Asigurarea logistică, materială și financiară

Art. 42. -

(1) Poliția Română poate deține în folosință imobile, armament, muniție, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) Unitățile de poliție utilizează, potrivit legii, un parc propriu de mijloace de transport, animale de serviciu și alte mijloace necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.

(3) Pe lângă unitățile de poliție se pot constitui secții sau asociații sportive.

(4) Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile teritoriale ale poliției pot avea cabinete medicale care să asigure asistența medicală la locul de muncă, pot deține în folosință baze de tratament și unități de cazare a personalului și a membrilor lor de familie pe timpul cât se află în misiune, concedii de odihnă sau tratament medical.

Art. 43. -

Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile teritoriale ale poliției folosesc locuințe de protocol, de serviciu, de intervenție și sociale ce pot fi repartizate polițiștilor, celorlalți funcționari publici și personalului contractual, precum și familiilor acestora.

Art. 44. -

Dotarea Poliției Române se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne din fondurile alocate cu această destinație prin legea bugetului de stat și din alte surse constituite potrivit legii.

Art. 45. -

Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat:

a) să aprobe, în limitele competențelor sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiții și să urmărească executarea acestora la termenele stabilite;

b) să stabilească normele de întrebuințare, întreținere și reparare pentru tehnica specială din dotare;

c) să execute controlul mijloacelor materiale și bănești repartizate unităților subordonate;

d) să exercite orice alte atribuții conferite prin actele normative, în domeniile asigurării materiale și financiare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 218/2002:
Dispoziții generale
Organizare și funcționare
Atribuțiile Poliției Române
Personalul Poliției Române
Drepturi și obligații
Asigurarea logistică, materială și financiară
Dispoziții finale
;
se încarcă...