Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 7/2014 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 aprilie 2014 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat prin Normă 21/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (4) - (6) și ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 26 martie 2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. -

Norma nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 32/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta normă reglementează procedura de acordare și retragere a avizului auditorului financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora."

2. La articolul 14 alineatul (2) litera f), după punctul (iii) se introduc două noi puncte, punctele (iv) și (v), cu următorul cuprins:

"

(iv) calculul și evidența comisioanelor privind activitatea de marketing;

(v) calculul și evidența veniturilor administratorului constituite conform art. 85 din Lege;".

3. La articolul 14 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale care vizează:

(i) calculul, convertirea și evidența contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat;

(ii) calculul și evidența comisionului constituit conform prevederilor art. 86 alin. (1) din Lege;

(iii) calculul și evidența activelor fondurilor de pensii administrate privat, inclusiv a dividendelor de încasat;

(iv) calculul și evidența operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat;

(v) calculul și evidența transferurilor participanților între fondurile de pensii administrate privat;

(vi) calculul și evidența utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, în caz de invaliditate și în caz de deces;

(vii) calculul și evidența provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator, precum și regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

(viii) calculul și evidența garanției minime pentru fiecare participant al fondului de pensii private, prevăzute la art. 135 alin. (2) din Lege;".

4. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL IV Răspunderea juridică"

5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Perioada de auditare a unui administrator, respectiv a unui fond de pensii administrat privat de către același auditor financiar este de maximum 5 ani."

Art. II. -

Prevederile prezentei norme se aplică începând cu raportul de audit aferent exercițiului financiar 2014.

Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

București, 16 aprilie 2014.

Nr. 7.

;
se încarcă...