Guvernul României

Hotărârea nr. 273/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Albești, Corni, Curtești, Răuseni, Trușești și Ungureni, județul Botoșani

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă stemele comunelor Albești, Corni, Curtești, Răuseni, Trușești și Ungureni, județul Botoșani, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.6.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6.

(3) Anexele nr. 1.1-1.6 și 2.1-2.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

București, 9 aprilie 2014.

Nr. 273.

ANEXA Nr. 1.1

STEMA
comunei Albești, județul Botoșani

ANEXA Nr. 2.1

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Albești, județul Botoșani

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Albești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, pe fond roșu, se află o stea în șapte colțuri, de aur.

În partea superioară, în stânga, pe fond albastru, se află o coasă cu mâner de argint.

În partea inferioară, în dreapta, pe fond albastru, se află un brâu undat de argint.

În partea inferioară, în stânga, pe fond roșu, se află o albină de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Steaua cu cele șapte colțuri simbolizează steaua regilor magi, care era blazonul familiei Balș.

Coasa de argint reproduce cel mai vechi însemn sigilografic al comunei.

Brâul undat reprezintă râul Jitia, care străbate localitatea în jumătatea sa vestică.

Albina întruchipează una dintre principalele activități ale locuitorilor, apicultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.2

STEMA
comunei Corni, județul Botoșani

ANEXA Nr. 2.2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Corni, județul Botoșani

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Corni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roșu, se află trei fructe de corn, toate de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp de argint, se află un mesteacăn verde dezrădăcinat.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află două brâuri undate de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Fructele de corn fac trimitere la etimologia denumirii comunei, precum și la pădurea de corni care a constituit refugiu și prima vatră a satului.

Mesteacănul reprezintă etimologia denumirii satului component, Mesteacăn.

Brâurile undate simbolizează bogăția hidrografică a zonei, comuna fiind străbătută de râul Siret și râul Miletin.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.3

STEMA
comunei Curtești, județul Botoșani

ANEXA Nr. 2.3

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Curtești, județul Botoșani

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Curtești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În câmpul superior, pe fond de argint, se află un stejar cu frunzele și ghindele de culoare verde, pe trunchiul căruia broșează o cruce treflată de aur.

În câmpul inferior, pe fond albastru, se află un păun de aur, conturnat, cu coada desfăcută.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Stejarul cu ghinde și crucea treflată amintesc de legenda întemeierii Mănăstirii Agafton, lăcaș de cult, situat în această zonă.

Păunul face trimitere la etimologia denumirii comunei, precum și la vechea denumire a localității, Curtea Doamnei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.4

STEMA
comunei Răuseni, județul Botoșani

ANEXA Nr. 2.4

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Răuseni, județul Botoșani

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Răuseni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat undat.

În câmpul superior, pe fond roșu, se află o giruetă din argint.

Câmpul inferior este fasciat undat argint și azur, în șase piese.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Girueta din argint reprezintă stația meteorologică de la Pogorăști, de la începutul secolului al XX-lea.

Câmpul fasciat undat ilustrează prima mențiune documentară a satului Răuseni, în anul 1433: Răuseni pe Jijila.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.5

STEMA
comunei Trușești, județul Botoșani

ANEXA Nr. 2.5

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Trușești, județul Botoșani

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Trușești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în căprior (chevron).

În partiția superioară, pe câmpul verde, se află două pene de hârleț argintii, dispuse în pal.

Partiția inferioară are câmpul spiralat cu argint și roșu.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Chevronul spiralat evocă Dealul Țuguieta, unde s-au făcut descoperiri valoroase cu privire la cultura Cucuteni.

Penele de hârleț reprezintă cercetările arheologice făcute în zonă.

Comuna are pe teritoriul ei una dintre cele mai cunoscute stațiuni arheologice cucuteniene.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.6

STEMA
comunei Ungureni, județul Botoșani

ANEXA Nr. 2.6

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ungureni, județul Botoșani

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Ungureni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în chef de un brâu undat de argint.

În partea superioară, în chef, în câmp albastru, se află o carte deschisă de argint.

În partea inferioară, în câmp roșu, se află o oaie de argint, privind din față.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Cartea face referire la prima Universitate Populară din România, care a fost înființată în această localitate, având un rol important în propagarea culturii și a educației în rândurile populației rurale.

Oaia amintește de vechii ciobani transilvăneni, numiți ungureni, care s-au stabilit pe aceste meleaguri și au dat denumirea localității.

Fascia undată reprezintă bogăția hidrografică a zonei, râul Jijia care străbate localitatea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...