Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Hotărârea nr. 8/2014 pentru aprobarea Normelor privind constituirea și restituirea depozitelor candidaților la funcția de deputat sau de senator la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (5) - (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit la 850 lei lunar,

în temeiul prevederilor art. 29 alin. (71) și ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind constituirea și restituirea depozitelor candidaților la funcția de deputat sau de senator la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru

Contrasemnează:
Vicepreședinte,
Dan Vlaicu
Vicepreședinte,
Marian Muhuleț

București, 14 aprilie 2014.

Nr. 8.

ANEXĂ

NORME
privind constituirea și restituirea depozitelor candidaților la funcția de deputat sau de senator la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014

;
se încarcă...