Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială LUKoil Black Sea România - S.R.L. București și Societatea Comercială Petrotel LUKoil - S.A. Ploiești

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. București și Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploiești se acordă următoarele înlesniri la plata obligațiilor față de bugetul de stat:

a) scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente accizelor și taxei pe valoarea adăugată în sumă totală de 81.807.124.034 lei și, respectiv, în sumă totală de 10.791.251.083 lei, neachitate până la data de 1 iunie 2002 din înlesnirile la plată în derulare, astfel cum au fost acordate de Ministerul Finanțelor Publice;

b) amânarea la plată pe o perioadă de 5 ani a majorărilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, și calculate până la data achitării integrale a accizelor eșalonate la plată, respectiv prin plată efectivă și/sau compensare cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat și cu impozit pe profit achitat în plus.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societății Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploiești, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997, și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 14 mai 1998.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 iunie 2002.

Nr. 92.

;
se încarcă...