Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Modificări (6), Puneri în aplicare (3), Referințe (1), Reviste (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23 decembrie 2002.

În vigoare de la 23 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (2), Reviste (2)

(1) Agenții economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, penalități și alte obligații de plată sunt obligați să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit, începând cu următoarele date: Modificări (1)

a) 1 februarie 2003, cei care își desfășoară activitatea în municipii;

b) 1 noiembrie 2003, cei care își desfășoară activitatea în orașe.

(2) Începând cu 1 februarie 2003 persoanele juridice care realizează acte și fapte de comerț și depășesc o anumită cifră de afaceri, stabilită prin hotărâre a Guvernului, vor accepta ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit.

Art. 2. -

(1) Dotarea cu terminale de plată a agenților economici, instituțiilor publice și a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza convenției încheiate în acest scop. Modificări (3), Referințe (1)

(2) Agenții economici, instituțiile publice și persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-și alege banca acceptantă. Modificări (1)

(3) Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către băncile acceptante. Modificări (1)

(4) Cheltuielile cu administrarea și operarea terminalelor de plată se vor stabili prin convențiile încheiate potrivit alin. (1). Modificări (2)

(5) Băncile acceptante prevăzute la alin. (1) vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii și a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăților pe card prin intermediul mijloacelor moderne de plată și realizării transferului între contul de card și contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b). Modificări (4)

(6) Instituțiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea și operarea terminalelor de plată. Modificări (2)

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Constituie contravenție nerespectarea de către agenții economici și instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) a termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei următoarele fapte:

a) utilizarea de către unitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) a unor terminale de plată care nu sunt procurate conform art. 2 alin. (1); Modificări (2)

b) distrugerea sau deteriorarea terminalelor de plată; Modificări (2)

c) modificarea tehnică a terminalelor de plată, care ar determina înregistrări eronate ori generarea de fraude. Modificări (1)

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control din Ministerul Finanțelor Publice, precum și din unitățile sale teritoriale.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția art. 28 și 29. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Administrației Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Cooperație și Ministerul Industriei și Resurselor, cu consultarea Băncii Naționale a României și Asociației Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 12 decembrie 2002.

Nr. 193.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 49/2018
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 17 august 2016 - Plafonul plăților în numerar
Cine va controla firmele și instituțiile dacă au POS-uri pentru plata cu cardul?
;
se încarcă...