Parlamentul României

Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 11 aprilie 2014.

În vigoare de la 14 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se ratifică Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, denumit în continuare Acord, constând în acordarea de asistență financiară de tip preventiv, denumită în continuare asistență financiară.

Art. 2. -

Se ratifică Memorandumul de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013, denumit în continuare Memorandum.

Art. 3. -

(1) Solicitarea activării asistenței financiare, în condițiile prevăzute în Acord și Memorandum, se realizează de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului.

(2) În cazul activării asistenței financiare, în condițiile prevăzute în Acord și Memorandum, Ministerul Finanțelor Publice efectuează tragerile din împrumutul care se constituie în conformitate cu prevederile Acordului.

(3) Sumele trase se virează în contul în valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României și se utilizează, pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice.

(2) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului se efectuează la data transferului, în conformitate cu prevederile Acordului. Dobânda bonificată pentru perioada cuprinsă între data transferului și data scadenței se face venit la bugetul de stat.

Art. 5. -

(1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, cu avizul Băncii Naționale a României și de comun acord cu Uniunea Europeană, să introducă amendamente la textul Acordului și al Memorandumului.

(2) Amendamentele la Acord, convenite cu Uniunea Europeană, potrivit alin. (1), care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare ale României față de Uniunea Europeană, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar amendamentele la Memorandum, convenite cu Uniunea Europeană, potrivit alin. (1), se ratifică prin act normativ cu putere de lege.

(3) Activarea asistenței financiare și valoarea împrumutului astfel constituit nu sunt considerate amendamente la Acord.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 27 martie 2014.

Nr. 31.

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE
între Uniunea Europeană și România

ACORD PREVENTIV PENTRU FACILITATEA DE ÎMPRUMUT
între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...