Sancțiuni disciplinare | Lege 293/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea funcționarilor publici cu statut special -
SECȚIUNEA a 3-a
Sancțiuni disciplinare

Art. 70. -

Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor publici cu statut special sunt:

a) mustrarea scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni; Jurisprudență

c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani; Jurisprudență

d) trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut;

e) revocarea din funcția de conducere;

f) destituirea din sistemul administrației penitenciare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 293/2004:
Pregătirea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Condițiile de muncă ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Îndatoririle funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Dispoziții comune
Modificarea raporturilor de serviciu
Punerea la dispoziție, suspendarea din funcție și întreruperea raporturilor de serviciu
Încetarea raporturilor de serviciu
Dispoziții generale
Abateri disciplinare
Sancțiuni disciplinare
Procedura aplicării sancțiunilor disciplinare
Radierea sancțiunilor disciplinare
Răspunderea patrimonială
;
se încarcă...