Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protecția investitorilor - Transparența pieței și egalitatea investitorilor -
SECȚIUNEA a 5-a
Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate

Art. 136. - Jurisprudență

(1) O societate deținută public își va pierde acest statut în următoarele situații: Modificări (1)

a) când un acționar majoritar deține legal mai mult de 90% din capitalul social al societății și promovează o ofertă publică de preluare cu scopul de a închide societatea;

b) ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor, în cazul în care capitalul social va scădea sub echivalentul în lei a 100.000 euro, iar numărul de acționari va scădea sub 100.

(2) Societatea devine de tip închis la data notificării hotărârii adunării generale a acționarilor către C.N.V.M., după menționarea acesteia la oficiul registrului comerțului.

Art. 137. - Jurisprudență

O societate care își pierde statutul de societate deținută public sau se află în proces de dizolvare, conform prevederilor legale, va fi retrasă de pe piața reglementată pe care au fost tranzacționate respectivele valori mobiliare.

Art. 138. - Modificări (3), Doctrină (1)

(1) Persoana care prin orice mod, altul decât unul dintre cele prevăzute la art. 135 alin. (2), dobândește o poziție majoritară absolută care îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului are obligația ca în două luni de la dobândirea acestei poziții să facă o ofertă publică de preluare pentru restul de acțiuni de pe piață în vederea transformării acesteia în societate de tip închis, cu menționarea expresă a acestui obiectiv în prospectul ofertei.

(2) Suspendarea prevăzută la art. 134 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Prețul oferit pe acțiune va fi calculat conform art. 134 alin. (5).

(4) După închiderea ofertei de preluare societatea va deveni de tip închis și va fi retrasă de pe piețele reglementate.

Art. 139. - Modificări (1)

Dacă acționarul care deține 90% din capitalul social al unui emitent vinde în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare cel puțin 17% din deținere, prevederile art. 138 nu se aplică.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Oferte publice internaționale
Emisiunea de obligațiuni
Transparența pieței
Auditorii financiari
Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Oferta publică obligatorie
Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...