Oferta publică obligatorie | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protecția investitorilor - Transparența pieței și egalitatea investitorilor -
SECȚIUNEA a 4-a
Oferta publică obligatorie

Art. 134. -

(1) Persoana care, singură sau acționând în mod concertat cu alte persoane, intenționează să dobândească poziția semnificativă sau de control asupra unui emitent este obligată să deruleze o ofertă publică de cumpărare pentru respectivele valori mobiliare.

(2) Persoana care, singură sau acționând în mod concertat cu alte persoane, intenționează să dobândească poziție majoritară sau poziție majoritară absolută asupra unui emitent este obligată să deruleze ofertă publică de preluare având ca obiect toate acțiunile emitentului respectiv aflate în circulație.

(3) Persoana care, singură sau acționând în mod concertat cu alte persoane, a dobândit o poziție de control, majoritară sau majoritară absolută altfel decât prin modalitățile prevăzute la alin. (1) și (2) va promova respectiva ofertă publică în maximum două luni de la dobândirea acestei poziții.

(4) Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (3) drepturile aferente valorilor mobiliare depășind poziția de control, respectiv majoritară, după caz, vor fi suspendate.

(5) Prețul în oferta publică de cumpărare efectuată potrivit alineatelor precedente va trebui să fie cel puțin egal cu valoarea stabilită conform reglementărilor C.N.V.M. Modificări (1)

Art. 135. - Jurisprudență

(1) Prevederile art. 134 nu se vor aplica în cazul în care poziția de control sau majoritară a fost dobândită ca urmare a unei tranzacții exceptate sau în mod neintenționat.

(2) În contextul prezentei ordonanțe de urgență tranzacții exceptate reprezintă dobândirea poziției de control sau majoritare:

1. în cadrul procesului de privatizare;

2. prin adjudecarea în cadrul procedurii falimentului sau executării silite;

3. prin achiziționarea de acțiuni de la Ministerul Finanțelor Publice sau de la alte entități abilitate legal în cadrul procedurii executării creanțelor bugetare.

(3) În contextul prezentei ordonanțe de urgență dobândirea unei poziții de control sau majoritare se consideră ca neintenționată dacă s-a realizat ca efect al unor operațiuni precum:

1. reducerea capitalului prin răscumpărarea de către societate a acțiunilor proprii, urmată de anularea acestora;

2. majorarea capitalului social prin aport în numerar, în cadrul căreia unii dintre acționarii îndreptățiți nu își exercită dreptul de preferință;

3. achiziționarea de acțiuni în cadrul unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni; Modificări (1)

4. conversia obligațiunilor în acțiuni, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune aprobat de adunarea generală a acționarilor societății emitente de obligațiuni;

5. fuziunea sau succesiunea.

(4) În cazul în care dobândirea poziției de control majoritare sau majoritare absolute se realizează fără intenție, deținătorul unei asemenea poziții are una dintre următoarele obligații alternative:

1. să deruleze o ofertă publică conform prevederilor art. 134 alin. (3);

2. să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție. Modificări (1)

(5) Executarea uneia dintre obligațiile prevăzute la alin. (4) se face în două luni de la dobândirea poziției de control majoritare sau majoritare absolute.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Tranzacții în marjă
Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Oferte publice internaționale
Emisiunea de obligațiuni
Transparența pieței
Auditorii financiari
Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Oferta publică obligatorie
Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
;
se încarcă...