Oferta publică de vânzare | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni de piață - Oferta publică -
SECȚIUNEA a 2-a
Oferta publică de vânzare

Art. 78. -

(1) Oferta publică de vânzare poate fi primară sau secundară, după cum are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piață (oferta publică primară), sau un pachet de valori mobiliare emise în prealabil (oferta publică secundară).

(2) Oferta publică de vânzare (primară sau secundară) este o ofertă publică inițială atunci când valorile mobiliare respective sunt distribuite pentru prima dată public.

Art. 79. -

Oferta publică de vânzare va fi făcută printr-o societate de servicii de investiții financiare.

Art. 80. -

(1) Numărul de valori mobiliare oferite poate fi mărit pe perioada ofertei în următoarele condiții:

a) să nu aibă loc o modificare a prețului;

b) să se încadreze în limita prevăzută de anunțul de ofertă și de prospect;

c) să nu depășească 15% din volumul ofertei anunțat inițial;

d) în caz de ofertă primară, hotărârea adunării generale sau a consiliului de administrație, după caz, să prevadă această opțiune de majorare a ofertei și limitele acesteia.

(2) Opțiunea de majorare a ofertei trebuie exercitată pe durata de valabilitate a ofertei.

Art. 81. -

Prețul de ofertă poate fi determinat sau determinabil. În cazul în care prețul nu va fi determinat, anunțul de ofertă și prospectul vor conține marja de preț și criteriile de determinare. Prețul astfel stabilit va fi determinat oricând pe durata ofertei, până în ultima zi a subscripțiilor, și va fi notificat C.N.V.M. și comunicat public în aceleași condiții ca și anunțul de ofertă.

Art. 82. -

Activitățile de stabilizare a prețului pot dura maximum 30 de zile din momentul închiderii ofertei.

Art. 83. -

(1) Dacă o ofertă publică a fost lansată sub mențiunea înscrierii respectivelor valori mobiliare la cota unei piețe reglementate, investitorii pot solicita returnarea fondurilor în următoarele situații:

a) cererea de admitere la cota pieței reglementate nu a fost înaintată până la închiderea ofertei;

b) cotarea este respinsă pentru motive imputabile emitentului, ofertantului sau societății de servicii de investiții financiare.

(2) Solicitarea returnării fondurilor plasate va fi trimisă emitentului/ofertantului în maximum 60 de zile de la închiderea ofertei, respectiv de la respingerea cererii de înscriere.

Art. 84. -

(1) Sunt permise activitățile de solicitare a intenției de investiție, în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte, cu următoarele condiții:

a) să fie autorizate de C.N.V.M.;

b) să fie inițiate după difuzarea unui prospect preliminar.

(2) Cererea de exprimare a intenției de investiție și răspunsul nu produc efecte obligatorii pentru părți.

(3) Responsabilitatea pentru acuratețea și integralitatea informațiilor cuprinse în prospectul preliminar se stabilește conform regulilor prevăzute la art. 75.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Dispoziții generale
Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Tranzacționarea drepturilor de preferință
Tranzacții în marjă
Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Oferte publice internaționale
Emisiunea de obligațiuni
Transparența pieței
Auditorii financiari
Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Oferta publică obligatorie
Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
;
se încarcă...