Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protecția investitorilor - Transparența pieței și egalitatea investitorilor -
SECȚIUNEA a 3-a
Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate

Art. 130. - Doctrină (1)

Prin manipularea pieței se înțelege:

a) efectuarea de tranzacții sau lansarea de ordine de tranzacționare care dau sau sunt în măsură să dea indicații false ori înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul instrumentelor financiare ori care mențin, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane, prețul instrumentelor financiare la un nivel artificial ori care folosesc alte mijloace fictive sau alte forme de tranzacționare încălcând practicile oneste;

b) diseminarea de informații prin orice mijloace care dau sau sunt în măsură să dea indicații false ori înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul instrumentelor financiare, incluzând diseminarea de zvonuri sau știri false ori înșelătoare.

Art. 131. - Doctrină (1)

Este interzis unei societăți de servicii de investiții financiare și agenților acesteia ca, direct sau indirect:

a) să execute un ordin de la un investitor, cunoscând că nu va avea loc un transfer real al dreptului de proprietate sau că operațiunea de cumpărare urmează să se perfecteze între acel investitor și persoane afiliate lui ori un angajat al acestuia, simultan cu o revânzare;

b) să execute un ordin de la un investitor privind negocierea vânzării unui pachet de valori mobiliare, cu primirea simultană a unui ordin de la același investitor privind achiziția aceluiași pachet de valori mobiliare la același preț;

c) să execute un ordin de la un investitor privind negocierea vânzării unui pachet de valori mobiliare, cunoscând că o altă societate de valori mobiliare a primit simultan un ordin de la același investitor privind achiziția aceluiași pachet de valori mobiliare;

d) să pună în circulație informații despre un emitent, contrar datelor înscrise în raportările financiare ale acestuia.

Art. 132. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență orice persoană va fi considerată deținător de informații privilegiate sau persoană inițiată, dacă:

a) are acces la asemenea informații:

1. ca membru al organismului de conducere sau supraveghere ori al unei structuri similare a emitentului;

2. pe durata angajării sale de către emitent sau pe durata activității profesionale în serviciul emitentului ori în legătură cu acest serviciu;

3. ca investitor în valori mobiliare ale societății deținute public;

b) are acces la astfel de informații datorită unei poziții sau legături identice cu cele prevăzute la lit. a) cu o persoană juridică având ea însăși acces la astfel de informații;

c) a obținut astfel de informații de la oricare dintre persoanele menționate mai sus sau prin orice altă modalitate.

Art. 133. - Jurisprudență

(1) Orice deținător de informații privilegiate nu poate achiziționa sau vinde pentru sine ori pentru altul, direct sau indirect, valori mobiliare sau alte drepturi legate de acestea ale emitentului, cu privire la care deține informațiile privilegiate respective, sau să valorifice respectivele informații privilegiate în orice alt mod și nici să le transmită ori să faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terți și se va supune normelor de conduită prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Dacă persoana la care se face referire la alin. (1) este o persoană juridică, interdicția se aplică persoanei fizice deținătoare de informații privilegiate implicate în luarea deciziei de a folosi astfel de informații.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 28/2002, în vigoare timp de doi ani, perioadă în care au avut loc tranzacțiile incriminate în cel mai notoriu dosar penal din acest domeniu, definea în cadrul art. 130 manipularea pieței de capital ca reprezentând: [ Mai mult... ] 

.....
    În temeiul art. 172 lit. d) raportat la art. 130 și art. 131 din O.U.G. nr. 28/2002, săvârșirea oricărei fapte de manipulare era considerată contravenție, iar în conformitate cu dispozițiile art. 181, comiterea cu intenție aunei asemenea fapte era considerată infracțiune. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Tranzacționarea drepturilor de preferință
Tranzacții în marjă
Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Oferte publice internaționale
Emisiunea de obligațiuni
Transparența pieței
Auditorii financiari
Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Oferta publică obligatorie
Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...