Falimentul participanților | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni de piață -
CAPITOLUL 3
Falimentul participanților

Art. 95. -

Deschiderea procedurii falimentului nu va afecta, sub rezerva fraudei, irevocabilitatea unui ordin, opozabilitatea sa față de terți sau caracterul definitiv al compensărilor, pentru ordinele deja introduse în sistem înainte de deschiderea procedurii falimentului, și nici activele menținute în conturi de către entitățile autorizate în numele și/sau pe contul altor entități autorizate sau al investitorilor.

Art. 96. -

Garanțiile constituite pentru obligațiile rezultate din funcționarea unui sistem de decontare și compensare nu vor fi afectate de inițierea procedurii falimentului, în cadrul averii debitorului supuse lichidării intrând acele drepturi patrimoniale rămase după executarea obligațiilor respective.

Art. 97. -

(1) Obligațiile reciproce rezultate din operațiuni cu instrumente financiare realizate pe piețe reglementate de prezenta ordonanță de urgență, precum și obligațiile reciproce guvernate de un contract-cadru de tipul celor pentru operațiunile de conversie (swap) vor fi compensate conform regulilor aplicabile pe respectivele piețe reglementate sau termenilor contractului-cadru respectiv și vor avea ca rezultat o sumă netă datorată de una dintre părți celeilalte. În cazul în care între aceleași părți există mai multe asemenea contracte-cadru, sumele nete rezultate pot fi compensate până la obținerea unei sume nete finale.

(2) Regulile de compensare menționate, precum și clauzele de denunțare a contractului datorită inițierii procedurii falimentului vor fi opozabile creditorilor în cadrul procedurii falimentului, iar denunțarea contractului și compensarea datoriilor reciproce ca efect al inițierii procedurii falimentului vor fi considerate ca fiind efectuate înainte de declanșarea acestei proceduri.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Burse de valori
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Operațiuni pe piețele reglementate
Oferta publică
Falimentul participanților
Principii generale
Reguli speciale privind societățile deținute public
Transparența pieței și egalitatea investitorilor
Fondul de compensare a investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare cu sediul în România
Societățile de servicii de investiții financiare cu sediul în alt stat
;
se încarcă...