Art 97 Falimentul participanților | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Operațiuni de piață - Falimentul participanților -
Art. 97.
-

(1) Obligațiile reciproce rezultate din operațiuni cu instrumente financiare realizate pe piețe reglementate de prezenta ordonanță de urgență, precum și obligațiile reciproce guvernate de un contract-cadru de tipul celor pentru operațiunile de conversie (swap) vor fi compensate conform regulilor aplicabile pe respectivele piețe reglementate sau termenilor contractului-cadru respectiv și vor avea ca rezultat o sumă netă datorată de una dintre părți celeilalte. În cazul în care între aceleași părți există mai multe asemenea contracte-cadru, sumele nete rezultate pot fi compensate până la obținerea unei sume nete finale.

(2) Regulile de compensare menționate, precum și clauzele de denunțare a contractului datorită inițierii procedurii falimentului vor fi opozabile creditorilor în cadrul procedurii falimentului, iar denunțarea contractului și compensarea datoriilor reciproce ca efect al inițierii procedurii falimentului vor fi considerate ca fiind efectuate înainte de declanșarea acestei proceduri.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 87 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 88 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 89 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 90 Oferte publice internaționale
Art 91 Oferte publice internaționale
Art 92 Oferte publice internaționale
Art 93 Emisiunea de obligațiuni
Art 94 Emisiunea de obligațiuni
Art 95 Falimentul participanților
Art 96 Falimentul participanților
Art 97 Falimentul participanților
Art 98 Principii generale
Art 99 Principii generale
Art 100 Principii generale
Art 101 Principii generale
Art 102 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 103 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 104 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 105 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 106 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 107 Reguli speciale privind societățile deținute public
;
se încarcă...