Art 87 Oferta publică de cumpărare sau de preluare | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Oferta publică - Oferta publică de cumpărare sau de preluare -
Art. 87.
-

(1) De la momentul recepționării anunțului preliminar consiliul de administrație al societății subiect al preluării nu mai poate încheia nici un act și nu poate lua nici o măsură care să afecteze substanțial situația patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepția actelor de administrare curentă.

(2) În contextul prezentei secțiuni sunt considerate a afecta substanțial situația patrimonială operațiuni incluzând, dar fără a se limita la acestea: majorări de capital social sau emisiune de valori mobiliare care dau drept de subscripție ori conversie în acțiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puțin o treime din activul social net.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) pot fi îndeplinite acele operațiuni derivate din obligații asumate înainte de publicarea anunțului de preluare, precum și acele operațiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară convocată special ulterior anunțului.

(4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societății subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societății în situația neluării unora dintre măsurile enunțate la alin. (2) sau al derulării acelor operațiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară convocată special ulterior anunțului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 77 Dispoziții comune
Art 78 Oferta publică de vânzare
Art 79 Oferta publică de vânzare
Art 80 Oferta publică de vânzare
Art 81 Oferta publică de vânzare
Art 82 Oferta publică de vânzare
Art 83 Oferta publică de vânzare
Art 84 Oferta publică de vânzare
Art 85 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 86 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 87 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 88 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 89 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 90 Oferte publice internaționale
Art 91 Oferte publice internaționale
Art 92 Oferte publice internaționale
Art 93 Emisiunea de obligațiuni
Art 94 Emisiunea de obligațiuni
Art 95 Falimentul participanților
Art 96 Falimentul participanților
Art 97 Falimentul participanților
;
se încarcă...