Art 86 Oferta publică de cumpărare sau de preluare | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Oferta publică - Oferta publică de cumpărare sau de preluare -
Art. 86.
-

(1) În cazul unei oferte de preluare ofertantul va transmite un anunț preliminar C.N.V.M., societății subiect al preluării și pieței de tranzacționare a valorilor mobiliare respective și îl va publica în cel puțin două ziare centrale și unul local de la sediul emitentului.

(2) Consiliul de administrație al societății subiect al preluării va transmite C.N.V.M., ofertantului și pieței reglementate pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare poziția sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunțului preliminar de ofertă.

(3) Consiliul de administrație poate să convoace adunarea generală extraordinară spre a se pronunța asupra oportunității preluării și strategiei de urmat. În cazul în care cererea este formulată de un acționar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, adunarea se va ține în 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare națională.

(4) Transmiterea anunțului preliminar de ofertă obligă ofertantul să lanseze, în maximum 20 de zile, o ofertă publică de preluare în termeni nu mai puțin favorabili decât cei precizați în anunțul preliminar.

(5) De la momentul recepționării anunțului preliminar și până la închiderea ofertei consiliul de administrație al societății subiect al preluării va informa C.N.V.M. și piața reglementată asupra tuturor operațiunilor efectuate de către membrii săi și de către directorul general cu privire la respectivele valori mobiliare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 76 Dispoziții comune
Art 77 Dispoziții comune
Art 78 Oferta publică de vânzare
Art 79 Oferta publică de vânzare
Art 80 Oferta publică de vânzare
Art 81 Oferta publică de vânzare
Art 82 Oferta publică de vânzare
Art 83 Oferta publică de vânzare
Art 84 Oferta publică de vânzare
Art 85 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 86 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 87 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 88 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 89 Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Art 90 Oferte publice internaționale
Art 91 Oferte publice internaționale
Art 92 Oferte publice internaționale
Art 93 Emisiunea de obligațiuni
Art 94 Emisiunea de obligațiuni
Art 95 Falimentul participanților
Art 96 Falimentul participanților
;
se încarcă...