Art 64 Dispoziții comune | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Oferta publică - Dispoziții comune -
Art. 64.
-

(1) Orice ofertă publică de valori mobiliare reglementată de prezenta ordonanță de urgență necesită autorizarea C.N.V.M. înainte de publicarea anunțului și/sau a prospectului său.

(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică emisiunii de titluri de participare la fonduri deschise de investiții.

(3) Oferta publică făcută fără autorizare ori cu nerespectarea condițiilor stabilite prin autorizare este nulă de drept și atrage pentru cei în culpă aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege; ofertantul va fi ținut față de investitorii de bună-credință la obligația de repetițiune și la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacțiilor eventual încheiate pe baza unei astfel de oferte.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 54 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Art 55 Tranzacții în marjă
Art 56 Tranzacții în marjă
Art 57 Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Art 58 Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Art 59 Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Art 60 Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Art 61 Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Art 62 Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Art 63 Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Art 64 Dispoziții comune
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
;
se încarcă...