Art 46 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni pe piețele reglementate - Dispoziții generale -
Art. 46.
- Modificări (1)

(1) Pentru tranzacțiile având ca obiect valori mobiliare sau alte instrumente financiare declarate ca furate se aplică, după caz, următoarele reguli:

a) dacă negocierea a avut loc înainte de declararea furtului, cumpărătorul poate urmări repetițiunea prețului titlurilor prin intermediarul său; dacă intermediarul îl declară pe vânzătorul care a dat ordinul, el este descărcat de răspundere;

b) dacă negocierea a avut loc după declararea furtului, intermediarul este ținut la repetițiunea valorii titlurilor negociate.

(2) Intermediarul are dreptul la regres contra vânzătorului potrivit dreptului comun, iar aprecierea bunei-credințe se face după regulile maximei diligențe în afaceri.

(3) Declararea furtului se face de administrația pieței reglementate sau de C.N.V.M., din oficiu ori la sesizare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 36 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 37 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 38 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 39 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 40 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 41 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 42 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 43 Dispoziții generale
Art 44 Dispoziții generale
Art 45 Dispoziții generale
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Dispoziții generale
Art 48 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 49 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 50 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 51 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 52 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Art 53 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Art 54 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Art 55 Tranzacții în marjă
Art 56 Tranzacții în marjă
;
se încarcă...